Velkommen til ebert.dk

 

Startside
Kurt Ebert
Toril Ebert
Lars Ebert
Majbrit & Erik
ebert-dk - English
ebert.dk - Deutsch
Om ebert.dk
Hvem står bag ebert.dk ?
Vi er en lille del af Ebert familien i Danmark. Familienavnet var kendt tilbage i 1100 tallet, og vores gren går ca. 300 år tilbage til ca. 1690, og stammer oprindelig fra den nordlige del af Tyskland. I dag bor vi hovedsageligt i og omkring København, men har boet mange forskellige steder rundt omkring i verden, bl.a. De Forenede Arabiske Emirater, Norge, Tjekkoslovakiet og Pakistan. Der er over 250 Ebert'er i Danmark (seneste tilkomne i vores gren er Harald og Christian fra hhv. Juni og August 2006), og på disse sider kan du møde et par af os... velkommen.

Hvad finder du her?
På dette websted kan du finde information om os og vores nærmeste. Du kan f.eks. se en beskrivelse af stamtræet for Ebert familien (på engelsk & tysk til ære for udenlandske stamforskere), som vi har brugt megen tid på at udforske. Du kan også se enkelte billeder af os og du kan såmænd også finde nogle af vores kontaktinformationer - alt sammen inde under hver person. God fornøjelse - og sig til på info "at" ebert.dk hvis du mener vi kan gøre vores familie websted  bedre.


English visitor? 
Read a little about the Ebert geneaology Here - it's a long story that goes back several hundred years. If you are curious about the people mentioned in the text, please contact info "at" ebert.dk. Thank you.

Deutscher Besucher? 
Lesen Sie wenig über das Ebert geneaology hier - es ist eine lange Geschichte, die zurück mehreree hundert Jahre geht. Wenn Sie über die Leute neugierig sind, die im Text erwähnt werden, treten Sie bitte mit info "at" ebert.dk in Verbindung. Danke.